Scroll Down • Scroll Down • Scroll Down • Scroll Down • Scroll Down • Scroll Down •

Go Green… Marketing: Η προστασία του περιβάλλοντος και οι επιχειρήσεις

Η οικολογική συνείδηση γίνεται κτήμα της ανθρωπότητας σταδιακά, δεδομένου μάλιστα ότι αυξάνονται και γίνονται εμφανείς όλο και περισσότερο οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στην καθημερινότητά μας. Η συνειδητοποίηση αυτή ότι δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε το κλίμα γιατί είναι μια υψίστης σημασίας αναγκαιότητα επηρεάζει και τις καταναλωτικές μας συνήθειες.

Όλο και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές που επιλέγουν επιχειρήσεις που δρουν οικολογικά και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και το ίδιο το marketing στρέφεται στην ανάδειξη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. Είναι ενδεικτικό ότι το 2020, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των καταναλωτών (77%) ανέφεραν τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη μιας μάρκας ως πολύ σημαντική ή μέτρια σημαντική στην επιλογή των εμπορικών σημάτων τους.

Το πράσινο μάρκετινγκ μπορεί να είναι πιο ακριβό από τα παραδοσιακά μηνύματα και τις πρακτικές μάρκετινγκ, αλλά μπορεί επίσης να είναι κερδοφόρο λόγω της αυξανόμενης ζήτησης. Για παράδειγμα, τα προϊόντα που παράγονται τοπικά στη Βόρεια Αμερική τείνουν να είναι πιο ακριβά από αυτά που κατασκευάζονται στο εξωτερικό με φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά η τοπική προμήθεια και η αλυσίδα εφοδιασμού σημαίνει ότι έχουν πολύ μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από τα αγαθά που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Για ορισμένους καταναλωτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, το περιβαλλοντικό όφελος υπερτερεί της διαφοράς τιμής.

Είναι εξέχουσας σημασίας οι επιχειρήσεις αφενός μεν να δρουν σκέπτομενες το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αφετέρου να προβάλλουν τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουν. Ο στόχος του πράσινου μάρκετινγκ είναι να αναδείξει την υιοθέτηση από μια εταιρεία φιλικών προς το περιβάλλον ή βιώσιμων πρακτικών στα προϊόντα και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το πράσινο μάρκετινγκ μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία και την προβολή μεταξύ των συνειδητών καταναλωτών, να διακρίνει μια μάρκα από τους ανταγωνιστές της και τελικά να εξοικονομήσει χρήματα μέσω της υιοθέτησης λιγότερο σπάταλων επιχειρηματικών πρακτικών.

Το πράσινο μάρκετινγκ μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία και την προβολή μεταξύ των συνειδητών καταναλωτών, να κάνει ένα brand να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές του και τελικά να εξοικονομήσει χρήματα μέσω της υιοθέτησης λιγότερο «σπάταλων» επιχειρηματικών πρακτικών. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του, οι προκλήσεις του πράσινου μάρκετινγκ περιλαμβάνουν το αρχικό κόστος της έρευνας και ανάπτυξης βιωσιμότητας, το συνεχές κόστος χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και μεθόδων παραγωγής και τους κινδύνους παραπλανητικής ή παραπλανητικής διαφήμισης γύρω από πράσινες προσπάθειες.

Ως πράσινο μάρκετινγκ (ή αλλιώς περιβαλλοντικό μάρκετινγκ) ορίζεται ως η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, υπηρεσιών και πρωτοβουλιών. Πιο συγκεκριμένα, το πράσινο μάρκετινγκ αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και στρατηγικών.

Μερικά παραδείγματα του τι σημαίνει πράσινο μάρκετινγκ:

– Δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων
– Φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά
– Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις παραγωγικές διαδικασίες
– Υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών
– Προσπάθειες μάρκετινγκ που διαδίδουν σε ευρύ κοινό τα περιβαλλοντικά οφέλη ενός προϊόντος
– Επένδυση κερδών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή προσπάθειες αντιστάθμισης των επιπέδων άνθρακα στο περιβάλλον

Πέρα από τη δημιουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να εφαρμόσουν άλλες τακτικές για να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική στρατηγική που αξιοποιεί τα οφέλη του πράσινου μάρκετινγκ.

Τα ακόλουθα μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας στρατηγικής πράσινου μάρκετινγκ:

– Χρησιμοποιώντας φιλικό προς το περιβάλλον χαρτί και μελάνια για έντυπα υλικά μάρκετινγκ
– Παράλειψη έντυπου υλικού εντελώς υπέρ του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
– Υιοθέτηση πρακτικών υπεύθυνης διάθεσης απορριμμάτων
– Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ή ανακυκλωμένων υλικών για τη συσκευασία των προϊόντων
– Αναζητώντας επίσημες πιστοποιήσεις για βιωσιμότητα
– Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους συσκευασίας και αποστολής
– Λήψη μέτρων για την αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα μέσω επενδύσεων